Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8289/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Nga (đại diện theo ủy quyền là bà Hà Thị Mỹ Hương), địa chỉ: 96 Nguyễn Khuyến, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Bà Nguyễn thị Hồng Nga (đại diện theo ủy quyền là bà Hà Thị Mỹ Hương) khiếu nại: Bà Nguyễn Thị Hồng Nga có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23C, khu vực 05, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất đo thực tế
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8288/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Cao Đức Tín, địa chỉ: 21/1 đường Vũ Bảo, thuộc tổ 4, khu vực 3, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Cao Đức Tín khiếu nại: Ông có đất bị giải tỏa để thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất bị ảnh hưởng là 145,6m2. Nguồn gốc đất do cô của ông là bà Cao Thị Phi Yến mua của ông Lê Công
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8281/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Xuân Cường, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Hoàng Xuân Cường khiếu nại: Quyết định số 1972/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Hoàng Xuân Cường. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8286/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn Thạch, địa chỉ: tổ 44, khu vực 05, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Hồ Văn Thạch khiếu nại: Hộ gia đình ông có 02 thửa đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực vực 05, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, gồm: thửa số 160, tờ bản đồ số 10, diện tích 176,5m2 và thửa số 161, tờ bản đồ số 10 diện tích 177,5m2. Nguồn gốc đất ông mua

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung