Ngày 15/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9927/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trương Nhìn, địa chỉ: tổ 51, khu vực 10, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Trương Nhìn khiếu nại: Hộ gia đình ông có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực 05, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Nguồn gốc đất do ông mua lại đất trồng cây ăn quả của ông Lê Công Cảnh vào năm 2003. Ông mua đất này là để xây
Ngày 15/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9929/QĐ-UBND V/v V/v giải quyết khiếu nại của ông Vũ Trường Lợi, địa chỉ: tổ 17C, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu) Ông Vũ Trường Lợi khiếu nại: Ngày 15/7/2003, ông có nhận sang nhượng lại thửa đất của ông Nguyễn Đức Binh (việc mua bán bằng giấy viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), trên đất có trại chăn nuôi heo, hiện nay thửa đất này tọa lạc tại tổ 23D, khu vực 05, phường
Ngày 14/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9834/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Hương, địa chỉ: tổ 01, khu vực 01, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Bà Dương Thị Hương khiếu nại: Bà có nhà và đất thuộc diện giải tỏa trắng để thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh môi trường tại tổ 01, khu vực 01, phường Nhơn Bình, thuộc thửa đất số 136, tờ bản đồ 72, diện tích 79,1m2. Nguồn gốc đất do
Ngày 12/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9751/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xử, địa chỉ: tổ 4, khu vực 12, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Nguyễn Xử khiếu nại: Đất ông đang sử dụng có nguồn gốc do ông bà để lại từ trước năm 1965, ông đã xây dựng nhà và ở cho đến nay với diện tích khoảng 400m2. Năm 2009, ông làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận được UBND thành phố công nhận 249,3m2 đất ở, phần còn lại không

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung