UBND thành phố nhận được đơn của ông Trần Ngọc Toàn, địa chỉ: Tổ 7, khu vực 5, phường Nhơn Phú, với nội dung: Kiến nghị các nội dung liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình Ông để GPMB thực hiện dự án Mở rộng dòng chảy tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn. Nhận được đơn của Ông, UBND thành phố đã giao UBND phường Nhơn Phú kiểm tra, giải quyết khiếu nại theo quy định. Ngày 29/7/2022, UBND phường Nhơn Phú đã có Báo cáo số: 348/BC-UBND về việc
UBND thành phố nhận được đơn của ông Nguyễn Trực, địa chỉ: 485 đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú, với nội dung: Khiếu nại các nội dung liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất của gia đình Ông để GPMB thực hiện dự án Mở rộng dòng chảy tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn. Nhận được đơn của Ông, UBND thành phố đã giao UBND phường Nhơn Phú kiểm tra, giải quyết khiếu nại theo quy định. Ngày 29/7/2022, UBND phường Nhơn Phú đã có Báo cáo số: 347/BC-UBND về việc kết
UBND thành phố nhận được đơn của ông Lê Văn Cư, địa chỉ: khu phố 2, phường Lý Thường Kiệt, với nội dung: Kiến nghị di dời xe tải hút hầm cầu (biển kiểm soát 77H-027.57) thường xuyên đậu đỗ trước cổng Trụ sở làm việc của Cục Thống kê tỉnh Bình Định (số 70 đường Tôn Đức Thắng, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn) gây mùi hôi, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến dời sống sức khỏe của người dân sống xung quanh. Nhận được đơn của Ông, UBND thành phố đã giao UBND
UBND thành phố nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thành, địa chỉ: Tổ 4, khu vực 6, phường Nhơn Phú, với nội dung: Khiếu nại các nội dung liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình Bà để GPMB thực hiện dự án Mở rộng dòng chảy tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn. Nhận được đơn của Bà, UBND thành phố đã giao UBND phường Nhơn Phú kiểm tra, giải quyết khiếu nại theo quy định. Ngày 21/7/2022, UBND phường Nhơn Phú đã có Báo cáo số: 327/BC-UBND về việc

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung