THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY QUY NHƠN

 

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Quy Nhơn
Nguyễn Văn Dũng 

Điện thoại cơ quan: (0256).3822132


8                    43        
            2017 08 10 154402                                 

Trần Văn Thanh      

Phó Bí thư TT Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố

Ngô Hoàng Nam  

Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Đình Kha

        Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn


CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG THÀNH ỦY

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

 

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 
Nguyễn Kim Sang

Điện thoại cơ quan: (0256). 3812025

Các phó trưởng ban:

- Ông Dương Hồng Thao - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban.

- Ông Dương Văn Hiền - Phó Trưởng Ban.


BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

 

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy 
Nguyễn Thị Bích Hoa

Điện thoại cơ quan: (0256).3515813

Phó trưởng ban:

- Ông Lê Văn Chánh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban.


BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

 

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy 
Trần Văn Đúng

Điện thoại cơ quan: (0256).3811962

Phó trưởng ban:

- Ông Văn Thị Tuấn Tú, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban.


ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

 

Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy 
Nguyễn Văn Tình

Điện thoại cơ quan: (0256).3812024

Các Phó chủ nhiệm:

- Ông Lê Văn Tiến, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm.- Ông Lê Văn Thạo, Phó Chủ nhiệm.


VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

 

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy 
Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại cơ quan: (0256).3815031

Các Phó Chánh Văn phòng:

- Bà Lương Thị Thu Liễu - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

- Ông Thái Văn Nam - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung