PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN

Nguyễn Duy Tuấn

Bí thư, Chủ tịch HĐND

 

3741315

 0905958988 

Nguyễn Thị Diệu  

Phó Bí thư Thường trực

 

3741315

 

0972566212

Bùi Quang Thủy

PBT, Chủ tịch UBND

 

6294537

 

0935039619

Đặng Thế Dũng

Phó Chủ tịch HĐND

 

3741315

 

0931982094

Trần Quốc Dũng

Phó Chủ tịch UBND

 

6294537

 

0905210397

Lê Thị Anh Đào

Chủ tịch UBMT TQVN

 

3741315

 

0915035892

Nguyễn Phan Sâm

Văn phòng

 

6294537

 

0772455737

 

PHƯỜNG TRẦN QUANG DIỆU

Đặng Thành Phong

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3841737 0905532653

Võ Thị Tuyết Mai

Phó Bí thư Thường trực

3841737 0378985717

Đặng Thành Hổ

PBT, Chủ tịch UBND

0935293107

Nguyễn Thanh Tính

Phó Chủ tịch HĐND

0935002177

Trần Sơn Bình

Phó Chủ tịch UBND

0907945333

Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch UBND

0905024023

Lê Thị Ngọc

Chủ tịch UBMTTQVN

0932467568
Văn phòng 3841112 0394976077

 

PHƯỜNG NHƠN PHÚ

Nguyễn Văn Lân

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3748155 0906454675

Nguyễn Duy Nhân

Phó Bí thư Thường trực

3748265 0974274306

Nguyễn Thị Mộng Loan

PBT, Chủ tịch UBND

3748144 0977857477

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch HĐND

3748634 0935335199

Trương Thị Kim Hương

Phó Chủ tịch UBND

3748326 0836900784

Nguyễn Đình Đàm

Phó Chủ tịch UBND

3548668 0973254572

Trần Minh Cảnh

Chủ tịch UBMT TQVN

3748324 0395842789

Huỳnh Lê Thị Diễm Thy

Văn phòng

3748325 0934740567

 

PHƯỜNG NHƠN BÌNH

Lê Văn Sửu

Bí thư, Chủ tịch HĐND

0914737856

Đỗ Xuân Nhất

PBT, Chủ tịch UBND

0905725750

Nguyễn Văn Hạnh

Phó Chủ tịch HĐND

0986362774

Trương Công Hiền

Phó Chủ tịch UBND

0915850626

Huỳnh Tấn Dũng

Phó Chủ tịch UBND

0935572582

Đặng Văn Bàn

Chủ tịch UBMT TQVN

0905709479

Lê Thị Thảo Trang

Văn phòng

3748464 0346316821

 

PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

Phan Thanh Đạm

Bí thư

0905295549

Đỗ Xuân Thống

Phó Bí thư TT, CT HĐND

6250062 0908490939

Phan Tấn Vũ

PBT, Chủ tịch UBND

0935299679

Thái Dũng

Phó Chủ tịch HĐND

6250070 0835383069

Huỳnh Như Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND

0905500268

Nguyễn Hữu Phúc

Phó Chủ tịch UBND

0905091976

Huỳnh Hoàng Anh

Chủ tịch UBMTTQVN

3792150 0913441668
Văn phòng 3792084 0769759849

PHƯỜNG THỊ NẠI

Phan Đăng Khoa

Bí thư, CT HĐND phường

0914209092

Mang Lệ Hà

Phó Bí thư Thường trực

3585800 0905274565

Bùi Duy Ninh

PBT, Chủ tịch UBND

3817834 0935810889

Lê Văn Hòa

Phó Chủ tịch HĐND

0914269793

Đỗ Minh Đạt

Phó Chủ tịch UBND

3823867 0337299681

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBMTTQVN

3811734 0916484325

Lê Thị Thu Phương

Văn phòng Đảng ủy

3820267 0965227179

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Đào Đức Dũng

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3518856 0399006995

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Bí thư Thường trực

2210581 0935513151

Thái Văn Nam

PBT, Chủ tịch UBND

3501567 0914282750

Võ Thị Thục Chương

Phó Chủ tịch HĐND

0935395329

Đỗ Thành Trung

Phó Chủ tịch UBND

0905840399

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Chủ tịch UBMTTQVN

0982055049

Vũ Thị Thu Hà

Văn phòng Đảng ủy

3811474 0905915677

PHƯỜNG HẢI CẢNG

Nguyễn Quang Thanh

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3892501 0914289373

Nguyễn Văn Nghị

Phó Bí thư Thường trực

3894537 0988855235

Nguyễn Anh Tuấn

PBT, Chủ tịch UBND

3891567 0988855237

Lê Thị Mộng Trinh

Phó Chủ tịch HĐND

0963391477

Đinh Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

3894376 0914124984

Lê Thị Ngọc Hà

Phó Chủ tịch UBND

3893557 0975010659
Dương Minh Trí
Chủ tịch UBMTTQVN
0914188254

Nguyễn Thị Phương Thanh

Văn phòng

3892598 0971622234

 

PHƯỜNG LÊ LỢI

Phạm Văn Tuấn

Phó Bí thư Thường trực

3820021 0968235568

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

PBT, Chủ tịch UBND

2240469 0906453919

Trần Thị Tiếp

Phó Chủ tịch HĐND

3820021 0908369889

Nguyễn Phạm Thanh Hoàng

Phó Chủ tịch UBND

2240469 0935450168

Trương Thị Bích Liên

Chủ tịch UBMTTQVN

820021 0782505888

Phạm Thị Như Trúc

Văn phòng

3820021 0356605239

 

PHƯỜNG TRẦN PHÚ

Nguyễn Thị Hồng

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3811101 0914279570

Nguyễn Văn Hạng

Phó Bí thư Thường trực

0792183979

Bùi Văn Sơn

PBT, Chủ tịch UBND

0961238379

Lê Thị Châu Trinh

Phó Chủ tịch HĐND

0935418479

Trần Thị Ngọc Phương

Phó Chủ tịch UBND

0376965235

Trần Thị Thu Hiếu

Chủ tịch UBMTTQVN

0914243388
Văn phòng 3812562 0386656955

 

PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

Chế Thị Minh Hiền

Bí thư

3817777 0983019368

Nguyễn Đoàn Kim Loan

Phó Bí thư Thường trực,

Chủ tịch HĐND

3817777 0934990906

Nguyễn Hữu Phúc

PBT, Chủ tịch UBND

3820165 0905697878

Võ Thị Cẩm Hồng

Phó Chủ tịch HĐND

0914739905

Trần Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND

2221675 0905881121

Nguyễn Thị Tú Sương

Chủ tịch UBMTTQVN

0935229662

Nguyễn Thị Hồng My

Văn phòng

3817777 0779567444

 

PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

Nguyễn Sĩ Hiệp

Bí thư

3816115 0905329593

Đặng Thành Dũng

Phó Bí thư thường trực,

Chủ tịch HĐND

3816115 0914020898

Hoàng Xuân Hải

PBT, Chủ tịch UBND

3817645 0935533379

Nguyễn Thế Vinh

Phó Chủ tịch HĐND

3811279 0985256742

Lê Đình Sinh

Phó Chủ tịch UBND

3829284 0905179145

Lê Thị Mỹ Ái

Phó Chủ tịch UBND

3817645 0975034185

Nguyễn Thị Thanh Hải

Chủ tịch UBMTTQVN

0986485605
Văn phòng 3816115 0984206161

 

PHƯỜNG NGÔ MÂY

Tôn Minh Thông

Bí thư

3520491 0905532129

Nguyễn Thành Trung

Phó Bí thư Thường trực

3524259 0905090548

Hồ Thị Kim Ngọc

PBT, Chủ tịch UBND

3523132 0914520932

Hoàng Thị Kim Yến

Phó Chủ tịch HĐND

3520492 0353488979

Đỗ Thị Bích Hạnh

Phó Chủ tịch UBND

3522443 0982977800

Hoàng Thị Thành

Phó Chủ tịch UBND

3522343 0984036779

Phạm Thị Tú Nga

Chủ tịch UBMTTQVN

3520289 0984387880

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Văn phòng

3524477 0394930225

 

PHƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ

Nguyễn Văn Tuyết

Bí thư

3546945 0383303135

Lê Đức Hoài

Phó Bí thư Thường trực

3646071 0914174936

Tạ Thị Quỳnh Nga

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

6293208 0905190281

Trịnh Ngọc Cường

Phó Chủ tịch HĐND

3847930 0935455088

Võ Đình Lang

Phó Chủ tịch UBND

3847530 0985321918

Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt

Phó Chủ tịch UBND

3847930 0972530454

Nguyễn Thị Thúy Vân

Chủ tịch UBMTTQVN

3546948 0962115873

Bùi Duy Hân

Văn phòng

3846273 0983053551

PHƯỜNG QUANG TRUNG

Nguyễn Văn Phong

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3501022 0903387586

Nguyễn Thị Hương Sen

Phó Bí thư Thường trực

3607426 0382911128

Nguyễn Thị Hải Yến

PBT, Chủ tịch UBND

3509737 0914195689

Nguyễn Thanh Đạt

Phó Chủ tịch HĐND

3518568 0934949268

Nguyễn Thanh Tâm

Phó Chủ tịch UBND

3607422 0905473925

Nguyễn Bích Trâm

Phó Chủ tịch UBND

3508899 0935425967

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chủ tịch UBMTTQVN

3517718 0935752568

Huỳnh Nhã Vi

Văn phòng

3646549 0905901914

PHƯỜNG GHỀNH RÁNG

Huỳnh Văn Trung

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3746133 0903835536

Trần Thị Mỹ Châu

Phó Bí thư Thường trực

3746133 0906503938

Võ Chí Thiện

PBT, Chủ tịch UBND

3847680 0905986827

Trần Thị Thanh Thái

Phó Chủ tịch HĐND

3746133 0899227499

Vũ Huy Hảo

Phó Chủ tịch UBND

3847680 0935593898

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Chủ tịch UBND

3847680 0913429679

Phạm Thị Tình

Chủ tịch UBMTTQVN

3746133 0838618658

Nguyễn Huy Thắng

Văn phòng

3746133 0906464586

XÃ NHƠN HỘI

Lê Thị Huỳnh Anh

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3590016 0984335345

Nguyễn Huỳnh Đức Vĩ

Phó Bí thư Thường trực

3590129 0963167878

Nguyễn Văn Thường

PBT, Chủ tịch UBND

0986974942

Nguyễn Hữu Khen

Phó Chủ tịch HĐND

0373569524

Huỳnh Thị Thanh

Phó Chủ tịch UBND

0987010705

Hồ Minh Sanh

Chủ tịch UBMTTQVN

0905301196

Nguyễn Thị Thanh

Văn phòng

0978817287

XÃ NHƠN HẢI

Lê Công Trình

Bí thư

0986820266

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND

0915729258

Đỗ Cao Thắng

PBT, Chủ tịch UBND

3590012 0945953286

Nguyễn Văn Thiêm

Phó Chủ tịch HĐND

0944133024

Nguyễn Ngọc Nam

Phó Chủ tịch UBND

0914829878

Phạm Văn Hùng

Chủ tịch UBMTTQVN

0914570748

Nguyễn Thị Tường Vi

Văn phòng

3844308 0968776068

XÃ NHƠN LÝ

Nguyễn Văn Long

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3845739 0946929400

Nguyễn Thị Mỹ Ninh

Phó Bí thư TT Đảng ủy

3845644 0682462036

Nguyễn Tấn Dũng

PBT, Chủ tịch UBND

3845634 0914203699

Hồ Thị Tường

Phó Chủ tịch HĐND

3745647 0947730778

Nguyễn Thành Danh

Phó Chủ tịch UBND

3745646 0914613656

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chủ tịch UBMTTQVN

3745645 0963576309

Bạch Xuân Hoàng

Văn phòng

3845749 0914307584

 

XÃ NHƠN CHÂU

Nguyễn Đức Trận

Bí thư, Chủ tịch HĐND

0364624140

Trần Đình Khải

Phó Bí thư Thường trực

0971430630

Hồ Nhật Lệ

PBT, Chủ tịch UBND

0986106629

Lê Văn Sáo

Phó Chủ tịch HĐND

0986209397

Nguyễn Văn Bé

Phó Chủ tịch UBND

0987361912

Đặng Ngọc Hoan

Chủ tịch UBMTTQVN

0977343169

Nguyễn Văn Đáng

Văn phòng

0388581504

 

XÃ PHƯỚC MỸ

Cao Minh Thi

Bí thư, Chủ tịch UBND

3549143 0986974335

Nguyễn Văn Thương

Phó Bí thư Thường trực

3549010 0905095936

Lê Thị Hoa

PBT, Chủ tịch HĐND

3549299 0905095986

Lê Tấn Nghĩa

Phó Chủ tịch HĐND

3549279 0335556947

Đặng Thị Tuyết Nhung

Phó Chủ tịch UBND

3549278 0393980319

Trương Văn Lý

Chủ tịch UBMTTQVN

3549379 0935519815

Trần Thị Nhi

Văn phòng

3549009 0938104784

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung