Nhà hàng
Nhà hàng cơm niêu Lee Nieu 63 Lê Hồng Phong

Thông tin bổ sung

  • Địa chỉ: Nhà hàng cơm niêu Lee Nieu
  • Tọa độ X: 13.778985
  • Tọa độ Y: 109.221955
Chỉnh sửa lần cuối vào 2017-07-12 07:16:57
Lâm phạm

Thật tuyệt khi đựợc sinh ra và lớn lên tại quy nhơn

Website: quynhon.gov.vn

Facebook