Nhà hàng
Nhà hàng Nhật Bản NamSushi 334A Diên Hồng, Quy Nhơn (0256) 3522 979

Thông tin bổ sung

  • Địa chỉ: Nhà hàng Nhật Bản NamSushi
  • Tọa độ X: 13.768135
  • Tọa độ Y: 109.220497
Lâm phạm

Thật tuyệt khi đựợc sinh ra và lớn lên tại quy nhơn

Website: quynhon.gov.vn

Facebook