Nhà hàng
Nhà hàng Tàu Hoa Hoa 08 Nguyễn Dữ 3893695

Thông tin bổ sung

  • Địa chỉ: 08 Nguyễn Dữ, Tp. Qui Nhơn
  • Tọa độ X: 13.777771
  • Tọa độ Y: 109.240810
Lâm phạm

Thật tuyệt khi đựợc sinh ra và lớn lên tại quy nhơn

Website: quynhon.gov.vn

Facebook