Nhà hàng
Nhà hàng cơm niêu Hội An Đường Nguyễn Tất Thành nối dài (0256) 3502468

Thông tin bổ sung

  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành nối dài,Tp. Qui Nhơn
  • Tọa độ X: 13.778990
  • Tọa độ Y: 109.221953
Lâm phạm

Thật tuyệt khi đựợc sinh ra và lớn lên tại quy nhơn

Website: quynhon.gov.vn

Facebook