Nhà hàng
Nhà hàng Hải Nam 02 Xuân Diệu (0256) 3893838 www.nhahanghainam.com.vn
96 - 98 Xuân Diệu 907661717

Thông tin bổ sung

  • Địa chỉ: 96 - 98 Xuân Diệu,Tp. Qui Nhơn
  • Tọa độ X: 13.771289
  • Tọa độ Y: 109.246960
Chỉnh sửa lần cuối vào 2017-07-11 07:15:29
Lâm phạm

Thật tuyệt khi đựợc sinh ra và lớn lên tại quy nhơn

Website: quynhon.gov.vn

Facebook