Nhà hàng
Nhà hàng Cây Dừa - 33A Nguyễn Huệ 0987 998 142
- 124 Phan Chu Trinh

Thông tin bổ sung

  • Địa chỉ: Nhà hàng Cây Dừa- 124 Phan Chu Trinh- t.Quy Nhơn
  • Tọa độ X: 13.771689
  • Tọa độ Y: 109.237477
Lâm phạm

Thật tuyệt khi đựợc sinh ra và lớn lên tại quy nhơn

Website: quynhon.gov.vn

Facebook