Giới thiệu chung» Khách sạn

Life Resort Quy Nhơn

Hạng: 4 sao
Số phòng:63
Phòng quốc tế :63
Điện thoại:056-3840132
Địa chỉ: Km 18 Quốc lộ 1D, tỉnh Bình Định

Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn

Hạng: 4 sao
Số phòng: 148
Phòng quốc tế : 148
Điện thoại:0563. 829922
Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ - TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hải Âu

Hạng: 4 sao
Số phòng: 170
Phòng quốc tế : 170
Điện thoại:0563. 846377
Địa chỉ: 489 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hoàng Yến

Hạng: 3 sao
Số phòng: 89
Phòng quốc tế : 89
Điện thoại:0563.746900
Địa chỉ: 5 Đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Resort Hoàng  Anh - Quy Nhơn

Hạng: Đang đề nghị xếp hạng 4 sao
Số phòng: 133
Phòng quốc tế : 133
Điện thoại:0563.747100
Địa chỉ: 01 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Quy Nhơn

Hạng: 2 sao
Số phòng: 73
Phòng quốc tế : 73
Điện thoại:0563. 892401
Địa chỉ: 8 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Lê Lợi

Hạng: 2 sao
Số phòng: 41
Phòng quốc tế : 41
Phòng nội địa :
Điện thoại:0563.822292
Địa chỉ: 09 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Thái Bảo

Hạng: 2 sao
Số phòng: 36
Phòng nội địa : 36
Điện thoại:0563.829889
Địa chỉ: 39 Võ Lai, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nhà khách Thanh Bình

Số phòng: 75
Phòng quốc tế : 16
Phòng nội địa : 59
Điện thoại:0563.822041
Địa chỉ: 06 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Anh Nhật

Hạng: 1 sao
Số phòng: 17
Phòng nội địa : 17
Điện thoại:0563.824055
Địa chỉ: 213 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Điện Ảnh

Hạng: 1 sao
Số phòng: 25
Phòng quốc tế : 25
Điện thoại:0563.822876
Địa chỉ: 312 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Ngân hàng Công thương

Hạng: 1 sao
Số phòng: 20
Phòng quốc tế : 20
Điện thoại:0563.822779
Địa chỉ: 259 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Bình Dương

Hạng: 1 sao
Số phòng: 28
Phòng quốc tế : 28
Điện thoại:0563.846355
Địa chỉ: 493 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hải Hà

Hạng: 1 sao
Số phòng: 17
Phòng quốc tế : 17
Điện thoại:0563.891295
Địa chỉ: 05 Trần Bình Trọng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Anh Thư

Hạng: 1 sao
Số phòng: 14
Phòng quốc tế : 14
Điện thoại:0563.821168
Địa chỉ: 54 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Thanh Linh

Hạng: 1 sao
Số phòng: 40
Phòng quốc tế : 40
Điện thoại:0563.825885
Địa chỉ: 148 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Taxi Quý

Hạng: 1 sao
Số phòng: 18
Phòng quốc tế : 18
Điện thoại:0563.813567
Địa chỉ: 09 Chu Văn An, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hoàng Yến 2

Hạng: 1 sao
Số phòng: 40
Phòng quốc tế : 40
Điện thoại:0563.894499
Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Công Đoàn

Hạng: 1 sao
Số phòng: 17
Phòng nội địa : 17
Điện thoại:0563.791787
Địa chỉ: 686 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hồng Linh

Hạng: 1 sao
Số phòng: 18
Phòng nội địa : 18
Điện thoại:0563.641105
Địa chỉ: Ngã ba Phú Tài (quốc lộ 1A) TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Lê Phương

Hạng: 1 sao
Số phòng: 17
Phòng quốc tế : 17
Điện thoại:0563.817700
Địa chỉ: 223 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Chương Dương

Hạng: 1 sao
Số phòng: 20
Phòng quốc tế : 20
Điện thoại:0563.846330
Địa chỉ: 01 Chương Dương, TP QN, tỉnh Bình Định

Khách sạn Lan Anh

Hạng: 1 sao
Số phòng: 17
Phòng quốc tế : 17
Điện thoại:0563.641789
Địa chỉ: QL1A, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Phú Phong

Hạng: 1 sao
Số phòng: 15
Phòng quốc tế : 15
Điện thoại:0563.880656
Địa chỉ: 160 Quang Trung - Tây Sơn, Bình Định, tỉnh Bình Định

Khách sạn Điện Lực

Số phòng: 14
Phòng nội địa : 14
Điện thoại:0563.822770
Địa chỉ: 249 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Nhân Thảo

Số phòng: 14
Phòng nội địa : 14
Điện thoại:0563.892279
Địa chỉ: 26 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Đông Phương

Hạng: sao
Số phòng:27
Phòng nội địa : 27
Điện thoại:0563.822136
Địa chỉ: 60 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Lạc Hồng

Số phòng: 20
Phòng nội địa : 20
Điện thoại:0563.841360
Địa chỉ: Ngã ba Phú Tài (quốc lộ 1A) TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Phú Tài

Hạng: sao
Số phòng: 28
Phòng nội địa : 28
Điện thoại:0563.841215
Địa chỉ: Ngã ba Phú Tài (quốc lộ 1A) TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Khang Khang

Số phòng: 14
Phòng nội địa : 14
Điện thoại:0563.841417
Địa chỉ: Ngã ba Phú Tài (quốc lộ 1A) TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hải Yến

Số phòng: 10
Phòng nội địa : 10
Điện thoại:0563.819126
Địa chỉ: 104 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Minh Kha

Số phòng: 12
Phòng nội địa : 12
Điện thoại:0563.
Địa chỉ: Thôn Đệ Đức III, Hòai Tân, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hoàng Dũng

Số phòng: 26
Phòng nội địa : 26
Điện thoại:0563.841551
Địa chỉ: Tổ 5, KV1, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Xuân Bình

Hạng: sao
Số phòng: 11
Phòng nội địa : 11
Điện thoại:0563.821645
Địa chỉ: 10 Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hoàng  Sơn

Số phòng: 11
Phòng nội địa : 11
Điện thoại:0563.846916
Địa chỉ: 03 Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Thượng Hải

Số phòng: 10
Phòng quốc tế : 10
Điện thoại:0563.521999
Địa chỉ: Lô 41 đường Nguyễn Tư, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Quý taxi 2

Số phòng: 10
Phòng nội địa : 10
Điện thoại:0563.813567
Địa chỉ: 37 Lê Xuân Trữ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

DNTN The Kiwiconnection

Số phòng: 8
Phòng quốc tế : 8
Điện thoại:0563.892921
Địa chỉ: 18 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Thiên Các

Số phòng: 10
Phòng nội địa : 10
Điện thoại:0563.522170
Địa chỉ: Lô 8 đường Nguyễn Tư, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hai Hường

Số phòng: 16
Phòng nội địa : 16
Điện thoại:0563.847877
Địa chỉ: Lô 250 Nguyễn Lữ nối dài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Hồng H­ưng

Số phòng: 18
Phòng nội địa : 18
Điện thoại:0563.525186
Địa chỉ: Lô 4 + 5 Nguyễn Tư, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khách sạn Rạng Đông

Số phòng: 12
Phòng nội địa : 12
Điện thoại:0563.546185
Địa chỉ: 124 Mai Hắc Đế, P.Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ban biên tập (tổng hợp)

  Hình ảnh về thành phố Quy Nhơn
Quy Nhơn về đêm Bãi biển lúc hoàng hôn Tòa Tháp Đôi Quy Nhơn Cầu Thị Nại về đêm Mộ Hàn Mạc Tử

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2015

0%
  BẢN ĐỒ THÀNH PHỐ QUY NHƠN