Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Quy Nhơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 11/8, Hội LHPN thành phố Quy Nhơn đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đánh giá kết quả thực hiện phong trào phụ nữ 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021.