UBND thành phố tổ chức gặp mặt, trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chiều ngày 30/11/2016, tại Trung tâm Hành chính thành phố, UBND thành phố tổ chức buổi gặp mặt, trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin – Thể thao thành phố.

http://www.quynhon.gov.vn/iwebos/portal/intro/qy.c2p?intl=vi