Tất cả văn bản
Trang 10 trong 11
Tổng văn bản: 103
LCTT 2017-10-16 Lịch công tác tuần (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017) Lịch công tác tuần LCTT 2017-10-16 Lịch công tác tuần (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017) Lịch công tác tuần LCTT 2017-10-23 Lịch công tác tuần (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017) Lịch công tác tuần LCTT 2017-10-30 Lịch công tác tuần từ ngày 30-10-2017 đến ngày 03/11/2017 Lịch công tác tuần LCTT 2017-11-07 Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 10-11-2017 Lịch công tác tuần 08/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [08/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017 ROOT LCTT 2017-11-13 Lịch công tác tuần (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017) Lịch công tác tuần 16/2017/NQ-HĐND - 19/07/2017 2017-07-19 [16/2017/NQ-HĐND - 19/07/2017] Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Nghị quyết 97/2017/NĐ-CP 2017-08-18 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 7192/QĐ-UBND - 04/10/2017] 2017-10-03 [7192/QĐ-UBND - 04/10/2017] Về việc kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung