Tất cả văn bản
Trang 3 trong 9
Tổng văn bản: 86
09/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [09/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2017 Nghị quyết 80/TB-VP 2017-03-13 [80/TB-VP - 13/03/2017] Kết luận tại cuộc họp Văn phòng HĐND&UBND TP định kỳ tháng 02/2017 Thông báo LCTT 2017-03-27 Lịch công tác tuần (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017) Lịch công tác tuần 1368/CV-UBND 2017-04-28 [1368/CV-UBND - 28/04/2017] v/v chỉnh trang và vệ sinh khu vực phía Tây Quảng trường trung tâm tỉnh để tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và Khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành Công văn 10/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [10/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020, TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-04-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 07/04/2017) Lịch công tác tuần 262/TB-UBND 2017-04-17 [262/TB-UBND - 30/03/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ quý II năm 2017 Thông báo 1395/CV-UBND 2017-05-04 [1395/CV-UBND - 04/05/2017] v/v triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 Công văn 14/NQ-HĐND - 19/07/2017 2017-07-19 [14/NQ-HĐND - 19/07/2017] Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 Nghị quyết LCTT 2017-04-10 Lịch công tác tuần (từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017) Lịch công tác tuần

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung