(13/10/2017): Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7435/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Vinh, Thường trú : tổ 60, khu vực 7, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn) (Lần đầu). Ông Trần Vinh khiếu nại: Đề nghị giao thêm cho gia đình ông 01 lô đất do ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông
Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7434/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Văn Thanh, địa chỉ: tổ 23C, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu). Ông Nguyễn Văn Thanh khiếu nại: Hộ gia đình ông có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, nhưng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thỏa đáng như sau: Diện tích toàn bộ thửa đất thu
Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7436/QĐ-UBND V/ giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tuấn, địa chỉ: tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu). Ông Lê Công Tuấn khiếu nại: Về bồi thường đất tổng diện tích đất thu hồi của ông là 307,4 m2. Nguồn gốc đất được cha là ông Lê Công Cảnh cho sử dụng từ năm 1996, sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Nhưng
Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7432/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lam, địa chỉ: tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu). Bà Nguyễn Thị Lam khiếu nại: Năm 1993, Bà có mua của ông Nguyễn Nam một khoảnh đất tại tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, diện tích không xác định, khi mua đất Bà cũng không xác định được loại đất gì, đất trống

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung