Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8280/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trương Quốc Việt, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Trương Quốc Việt khiếu nại: Quyết định số 1979/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trương Quốc Việt. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số /QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quang Minh (người đại diện của hộ gia đình bà Võ Thị Đẹp – chết, ông Nguyễn Hữu Thế - chết), địa chỉ: 427A Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Nguyễn Quang Minh (người đại diện của hộ gia đình bà Võ Thị Đẹp – chết, ông Nguyễn Hữu Thế - chết) khiếu nại: Cha mẹ của Ông là bà Võ Thị Đẹp – chết, ông Nguyễn Hữu Thế – chết,
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8279/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Tô Phước Ngọc, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu) Ông Tô Phước Ngọc khiếu nại: Quyết định số 1977/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Tô Phước Ngọc. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8287/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Phượng, địa chỉ: tổ 19, khu vực 4A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Bà Lê Thị Mỹ Phượng khiếu nại: Bà có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực 05, phường Ghềnh Ráng, diện tích đất thu hồi khoảng 300m2. Nguồn gốc đất do cha của bà là ông Lê Công Cảnh khai hoang trồng hoa màu, cho lại bà sử dụng năm 2001. Phần đất

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung