Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8281/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Xuân Cường, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Hoàng Xuân Cường khiếu nại: Quyết định số 1972/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Hoàng Xuân Cường. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8286/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn Thạch, địa chỉ: tổ 44, khu vực 05, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Hồ Văn Thạch khiếu nại: Hộ gia đình ông có 02 thửa đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực vực 05, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, gồm: thửa số 160, tờ bản đồ số 10, diện tích 176,5m2 và thửa số 161, tờ bản đồ số 10 diện tích 177,5m2. Nguồn gốc đất ông mua
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8282/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Sinh, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Trần Văn Sinh khiếu nại: Quyết định số 1976/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trần Văn Sinh. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông Trần Văn Sinh
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8278/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trương Sanh Thuận, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Trương Sanh Thuận khiếu nại: Quyết định số 1978/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trương Sanh Thuận. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung